Učenje stranih jezika od najranije dobi izrazito je važno jer je tada neurobiološki potencijal djeteta za usvajanje jezika na vrhuncu. Potaknuti istraživanjem i znatiželjom, djeca u ranoj dobi uče spontano kroz igru te nesvjesno slušanjem.

Kako bi učenje stranih jezika u ranoj dobi bilo efikasno, jezik se situacijski implementira u svakodnevne životno-praktične aktivnosti kroz igru, a samo učenje je zapravo spontano usvajanje novih riječi i fraza kroz razne kreativne, zabavne i edukativne aktivnosti.

Poznato je da djeca predškolske dobi imaju želju za istraživanjem te je sukladno tome nastavu potrebno prilagoditi potrebama djeteta. Kvalitetno isplanirane aktivnosti trebaju biti poticajne i zabavne kako bi mališani postigli puni potencijal i kroz pozitivnu i ugodnu atmosferu razvijali osjećaj samopouzdanja, istovremeno savladavajući strah od komunikacije na stranom jeziku.

Mi u Školi Žiger prepoznajemo brojne dobrobiti ranog učenja stranih jezika i naše nastavne metode prilagođene su najmlađim uzrastima. Osim učenja kroz igru, najmlađim polaznicima omogućujemo učenje kroz istraživanje i razne projekte prilagođene njihovom uzrastu.

Tako su mali Englezi u Ivancu učili su o hrani, a osim uvježbavanja već poznatog vokabulara kroz igru i istraživanje, imali su jedan poseban zadatak! Zavirite u našu galeriju i saznajte kako je izgledala priprema limunade s našim najmlađim polaznicima!