Naši nastavnici učestalo koriste projektne nastavne metode kod poučavanja stranih jezika kako bi potaknuli radoznalost polaznika, povećali misaonu aktivnost i omogućili učenje s razumijevanjem.

Ovu školsku godinu odlučili smo obilježiti raznim kreativnim aktivnostima te je tako nastala ideja o projektu "Kreativa u nastavi stranih jezika".

O PROJEKTU "Kreativa u nastavi stranih jezika"

Kako bismo učenje stranih jezika podigli na novu razinu, odlučili smo povezati kreativnost polaznika i usvajanje jezika. Svaka grupa (bilo da se radi o đacima, omladincima ili odraslim polaznicima) je imala priliku osmisliti nekoliko kreativnih projekata kroz koje su ponovili već usvojeno gradivo ili naučili nešto novo!

Uz radove koji su izloženi u hodnicima škole, projekt je obuhvatio brojne druge aktivnosti kao što su: izrada video blogova i slikovnih rječnika, pisanje pisma, sastavljanje kvizova, prezentacija i raznih edukativnih tekstova. Također, neke od grupa su organizirale book club dok su se drugi usredotočili na stvaranje jedinstvene vremenske kapsule! Najmlađi polaznici su kroz istraživanje i igru izrađivali stripove i plakate.

Za sve zainteresirane polaznike pripremili smo izložbu nekih od radova koji su nastali u sklopu projekta "Kreativa u nastavi stranih jezika". Ovim putem pozivamo sve polaznike da nam se pridruže u razgledu naše škole i izložbe, dođite i saznajte koji su to projekti obilježili ovu školsku godinu, a u nastavku pogledajte neke od izloženih radova.