Ove školske godine naši Španjolci, Jasminka, Marko i profesorica Janja, organizirali su i proveli zanimljivu terensku nastavu u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin.

Terenska nastava uključivala je upoznavanje s prostorom i funkcijama knjižnice te unaprijed pripremljene specifične zadatke s ciljem kreiranja stripa na španjolskom jeziku.

Polaznici su već tijekom samog obilaska imali zadatak pratiti dizajn nove knjižnice kako bi ga mogli usporediti s dizajnom stare knjižnice.

Potom su naučili kako u elektroničkom katalogu pronaći signaturu željene knjige nakon čega su uspoređivali zapis iz varaždinske knjižnice sa zapisima iz španjolske nacionalne knjižnice. Polaznici su istraživali naslove španjolskog pisca Javiera Mariasa.

S tako pripremljenim signaturama polaznici su sami obišli police i pronašli potrebne knjige, budući da je jedan od zadataka bio pronaći u hrvatskom prijevodu odlomke koji su u našem udžbeniku bili predstavljeni u izvorniku, dakle na španjolskom jeziku.

Uz određene jezične aktivnosti koje su naši polaznici odradili na Odjelu za stranu literaturu, ova terenska nastava je poslužila kao poprište fotografskog snimanja koje je imalo za cilj priskrbiti foto materijale za izradu stripa, koji će kasnije biti prerađen u film.

Danas vam donosimo radnu verziju stripa, kako vam se čini?

Pohvale profesorici i polaznicima na odličnoj inicijativi! Cijelu galeriju pogledajte u nastavku!