Zašto obilježavamo Europski dan jezika?

Europski dan jezika obilježavamo od 2001. godine na inicijativu Vijeća Europe. Cilj obilježavanja ovog dana je promicanje višejezičnosti u Europi budući da je jezična raznolikost alat za postizanje kvalitetnijeg međukulturnog razumijevanja. Uz to, jezik je veoma važan dio kulturne baštine svake zemlje, ne samo na području Europe već i cijelog svijeta!


Ciljevi Europskog dana jezika:

  • Upoznati javnost s važnošću učenja jezika i raznolikošću raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje;
  • Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati;
  • Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, u svrhu školovanja, za poslovne potrebe, za potrebe mobilnosti ili putovanja i razonode.


Jezici Europe:

Prema procjenama u Europi postoji oko 225 govorenih autohtonih jezika. Pet jezika kojima govori većina ljudi u Europi (po broju govornika materinjeg jezika) su ruski, njemački, engleski, francuski i talijanski.


Zanimljive činjenice o jezicima:

Jeste li znali da…

  • ... Rusija (148 milijuna stanovnika) ima daleko najveći broj jezika koji se govore na njezinom teritoriju: od 130 do 200 ovisno o kriteriju.
  • ... postoji između 6000 i 7000 jezika u svijetu – koje govori 7 milijardi ljudi, podijeljenih u 189 samostalnih država.
  • ...je prijestolonasljednikovica najduža hrvatska riječ.

EUROPSKI DAN JEZIKA U ŠKOLI STRANIH JEZIKA – ŽIGER

Ove godine Europski dan jezika obilježavali smo kroz cijeli tjedan u sklopu nastave. Naši mališani učili su o europskim zemljama i jezicima, izrađivali su edukativne plakate, a vrijedne profesorice pripremile su brojne interaktivne aktivnosti.

Uz to, kako bismo prikladno završili obilježavanje Europskog dana jezika za sve naše polaznike pripremili smo i pravu jezičnu senzaciju - zanimljivo putopisno predavanje na temu putovanja i stranih jezika.

Naša gošća, mlada edukatorica i strastveni putnik, Patricia Lacković, s nama je podijelila brojne zanimljivosti i savjete u vezi putovanja i upotrebe stranih jezika u drugim zemljama. Saznali smo zašto je važno znati strane jezike tijekom putovanja te koje prednosti donosi poznavanje jezičnih osnova zemlje koju posjećujemo.

Sigurno smo da su svi zaljubljenici u strane jezike u putovanja uživali u ovom jedinstvenom eventu te vam ovim putem svima zahvaljujemo na odazivu i sudjelovanju!